Selection of Presentations

by Gellof Kanselaar

 Abstracts and presentations

Janssen, J., Erkens, G., Kirschner, P. A., & Kanselaar, G. (2008). De rol van visuele ondersteuning bij het co-construeren van externe representaties. In W. Jochems, P. den Brok, Th. Bergen, & M. van Eijck (Red.), Licht op leren: Proceedings van de 35e Onderwijs Research Dagen 2008 (pp. 171-172). Eindhoven: EoSE - TU/e.

Janssen, J.J.H.M., Erkens, G., Griffioen, A., Kirschner, P.A. & Kanselaar, G. (2007). Bekendheid met groepsleden: Hoe goed ik jullie ken, beïnvloedt onze online samenwerking. In R. Bosker, S. Doolaard & A. Jacobse (Eds.), Zorgvuldig en veelbelovend onderwijs. Proceedings van de 34ste Onderwijs Research Dagen (pp. 127-128). Groningen: GION, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs.

Weinberger, A., Clark, D., Erkens, G., Sampson, V., Stegmann, K., Janssen, J.J.H.M., Jaspers, J.G.M., Kanselaar, G. & Fischer, F. (2007). Argumentative Knowledge Construction in CSCL. In K.E..Hay D.T. Hickey S.A. Barab (Ed.), Proceedings of the Seventh International Conference of the Learning Sciences-Making a Difference (pp. 1094-1100). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Prangsma, M.E., Boxtel, C.A.M. van, Kanselaar, G. & Kirschner, P.A. (2006). Concrete and abstract representations in history learning tasks. In Proceedings of the EARLI SIG Text and Graphics Comprehension (pp. 68-70). UK: Nottingham University.

Prangsma, M.E., Boxtel, C.A.M. van, Kanselaar, G. & Kirschner, P.A. (2006). Interactief geschiedenis leren met visuele representaties: een blik op processen. In Proceedings of the OnderwijsResearchDagen (pp. 99-100). Nederland.

Amelsvoort, M.A.A. van, Andriessen, J.E.B. & Kanselaar, G. (2005). Co-elaborating knowledge with external representations. In C.P. Constantinou (Ed.), 11th European Conference for Research on Learning and instruction (pp. 61). Nicosia, Cyprus.

Drie, J.P. van, Erkens, G. & Kanselaar, G. (2004). Supporting history learning by representational tools in collaborative writing. Proceedings Writing 2004 (L. Allal & J. Dolz): .

Veenhoven, J., Kanselaar, G. & Stokking, K.M. (2003). Begeleiding van leerlingen bij de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden bij aardrijkskunde in het studiehuis. In Grenzeloos leren. Proceedings van de 30e Onderwijs Research Dagen 2003 (pp. 174-175). Heerlen: Open Universiteit Nederland.

Janssen, J.J.H.M., Erkens, G., Jaspers, J.G.M. & Kanselaar, G. (2006). Visualizing participation to facilitate argumentation. In Proceedings of the 7th International Conference of the Learning Sciences (ICLS) (pp. 1095-1096). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Munneke, E.L., Andriessen, J.E.B., Kanselaar, G. & Kirschner, P.A. (2006). Discussing a wicked problem in a computer-supported collaborative learning environment. The effects of task design on argumentative interactions. Paper presented at the 2nd Special Interest Meeting of EARLI SIG Instructional Design & Learning and Instruction with Computers: Leuven, Belgium, June 2006.

Prangsma, M.E., Boxtel, C.A.M. van & Kanselaar, G. (2006). Developing a 'big picture': Effects of collaborative construction of external representations in history. Paper presented at the research meeting of the Interuniversity Centre for Educational Research (ICO): Amsterdam.

Drie, J.P. van, Boxtel, C.A.M. van & Kanselaar, G. (2005). Ondersteuning van domeinspecifiek redeneren in CSCL: Effecten van het samen maken van externe representaties op historisch redeneren. Paper presented at the 32e Onderwijs Research Dagen 2005: Gent, België.

Prangsma, M.E., Boxtel, C.A.M. van & Kanselaar, G. (2005). Developing a 'big picture': Collaborative construction of mulitmodal representations in history education. 11th European Conference for Research on Learning and Instruction: Nicosia, Cyprus.

Boxtel, C.A.M. van, Drie, J.P. van & Kanselaar, G. (2004, april 12). Using representational tools to support historical reasoning in CSCL. San Diego, Americal Educational Research Association (AERA) Conference, 12-16 th april, 2004.

Kanselaar, G., Boxtel, C.A.M. van & Drie, J.P. van (2004, april 14). Computer support for Collaborative Learning of Historical Reasoning. San Diego, Paper presentatie op AERA.

Kanselaar, G. (2004, april 01). Samenwerkend leren en ICT. Ede, Presentatie op ESS congres.

Puil, C. van der, Stokking, K.M. & Kanselaar, G. (2004, juni 09). Het ontstaan van een studio scenario setting in forumdiscussies. Utrecht, Paper presentatie Onderwijs Research Dagen, 9-11 juni 2004.

Puil, C. van der, Andriessen, J.E.B. & Kanselaar, G. (2004, juni 09). Regulatie in Kennisconstructie bij Samenwerkend Schrijven. Utrecht, Paper presentatie Onderwijs Research Dagen, 9-11 juni 2004.

Veenhoven, J., Stokking, K.M. & Kanselaar, G. (2004, juni 09). Het toetsen van de beheersing van vaardigheden van leerlingen voor het ontwerpen van onderzoek bij aardrijkskunde. Utrecht, Paper presentatie ORD, 9-11 juni 2004.

Drie, J.P. van, Boxtel, C.A.M. van, Erkens, G. & Kanselaar, G. (2003, juni 14). Supporting historical reasoning in CSCL. Bergen, Norway, International Conference on Computer Support for Collaborative Learning.

Drie, J.P. van, Boxtel, C.A.M. van & Kanselaar, G. (2003, augustus 26). Supporting historical reasoning within CSCL. Padova, Italy, 10th European Conference for research on learning and instruction.

Erkens, G., Jaspers, J.G.M., Prangsma, M.E. & Kanselaar, G. (2003, april 20). Coordination Processes in Computer Supported Collaborative Writing. Chicago, Paper presented at the invited VOR-ICT symposium of the AERA conference.

Erkens, G., Jaspers, J.G.M., Kanselaar, G., Gisbergen, M. van & Phielix, C. (2003, mei 07). Tools in computerondersteund projectonderwijs. Kerkrade, Paper gepresenteerd op de onderwijs Research Dagen.

Jaspers, J.G.M., Erkens, G., Kanselaar, G., Gisbergen, M. van & Phielix, C. (2003, oktober 29). Computer supported history projects. Amersfoort, Paper gepresenteerd op het ICO-symposium Domeinspecifieke vaardigheden.

Munneke, E.L., Andriessen, J.E.B. & Kanselaar, G. (2003, augustus 30). Quality of collaborative interactions in different CSCL-environments. Padova, Italy, Presented at the EARLI conference.

Puil, C. van der, Andriessen, J.E.B. & Kanselaar, G. (2003, juni 17). Structuring Chat Interaction in Collaborative Writing Tasks. Bergen, Norway, CSCL 2003.

Veerman, A.L., Andriessen, J.E.B. & Kanselaar, G. (1997). Argumentatie in zwak gestructureerde probleemoplossingsdomeinen. UU FSS Onderwijskunde.

Wierstra, R.F.A., Kanselaar, G. & Linden, J.L. van der (1997). Changes in University learning environment and in learning strategy of European exchange students. Utrecht: Onderwijskunde, Universiteit Utrecht.

Wierstra, R.F.A., Kanselaar, G. & Linden, J.L. van der (1997). Changes in University Learning environment and in learning strategy of European exchange students. In R. Jeffery & W. Jeffery (Eds.), Abstracts of Papers AARE 1997 Annual Conference (pp. 136-136). Victoria: Australian Association for Research in Education.

Kanselaar, G. (1996). BETT'96. Verslag van het bezoek aan BETT'96 te Londen. UU FSS Onderwijskunde.

Wierstra, R.F.A., Kanselaar, G., Linden, J.L. van der, Lodewijks, H. & Vermunt, J. (1996). Leerstijl en Studieomgeving - een onderzoek naar leerstijlen en leeromgevingspercepties van Nederlandse en Europese uitwisselingsstudenten. In J.G.L.C. Lodewijks (Ed.), Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen 1996 (pp. 217-219). Tilburg: KUB.

Wierstra, R.F.A., Vermunt, J., Linden, J.L. van der, Lodewijks, H. & Kanselaar, G. (1995). Studying abroad in Europe: cultural embeddedness of learning styles and learning environments. In C. Aarnoutse, F. de Jong, H. Lodewijks, R-J. Simons & D. van der Aalsvoort (Eds.), Abstracts 6th European Conference for Research on Learning and Instruction (pp. 73-74). Tilburg: MesoConsult.

 

Links to a selection of presentations:

Lezing Oranje Kruis voor EHBO-instructeurs op 23-4-2005 Jaarbeurs Utrecht

Presentatie op ESS congres te Ede op 1-4-2004 (ppt file van 4,5 Mb)


Supporting history learning by using representational tools in collaborative writing.

Presentation ""The Utrecht School" of CSCL" at Symposium: Three worlds of CSCL: Can we support CSCL?. Open University, Heerlen, 25 October 2002.

Lezing Hogeschool in Haarlem 25 juni 2002 (ppt)

Presentation Rutgers University (USA) 16 mei 2002 (ppt)

Presentation CSCL conferentie in Boulder (USA) 7-12 januari 2002 (pdf)

Powerpointpresentatie De Rietakker:
Lezing op Conferentie ‘het nieuwe leren’ 26 november 2001
Museum voor Communicatie Zeestraat 80-82, Den Haag
Organisatie: EPN, in samenwerking met KPN, Axis en Nederland~ICT

Kanselaar, Gellof. (2002). Constructivism and socio-constructivism (article in pdf)