Promotor bij dissertaties

      Dissertaties bij Kanselaar

Janssen, J.J.H.M. (14-3-2008). Using Visualizations to Support Collaboration and Coordination during Computer-Supported Collaborative Learning. Promotoren: Prof. dr. P.A. Kirschner & Prof. dr. G. Kanselaar, co-promotor: Dr. G. Erkens. Utrecht: University of Utrecht. (Book in pdf)

Munneke-de Vries, E. L. (11-1-2008). Arguing to learn. Supporting interactive argumentation through Computer-Supported Colalborative Learning. Manuscript goed gekeurd. Promotoren: Prof. dr. G. Kanselaar, & Prof. dr. P.A. Kirschner, co-promotor: Dr. J. Andriessen. Utrecht: University of Utrecht. (Book in pdf)

Prangsma, M.E. (2007, 20 June). Multimodal representations in collaborative history learning. Promotoren: Prof. dr. G. Kanselaar, & Prof. dr. P.A. Kirschner, co-promotor: Dr. C.A.M. van Boxtel. Utrecht: University of Utrecht. (Book in pdf)

Van Amelsvoort, M.A.A. (2006, 13 okt.). A Space for Debate. How diagrams support collaborative argumentation-based learning. Promotor: Prof. dr. G. Kanselaar, co-promotor: Dr. J. Andriessen. (ISBN-10-90-393-4344-6). (Book in pdf)

Van Drie, J. (2005, 20 dec.). Learning about the past with new technologies. Fostering historical reasoning in computer-supported collaborative learning Promotor: Prof. dr. G. Kanselaar, co-promotor: Dr. C. van Boxtel. (ISBN 9090200770). (Book in pdf)

Veenhoven, J. (2004, 5 nov.). Begeleiden en beoordelen van leerlingonderzoek. Een interventiestudie naar het leren ontwerpen van onderzoek in de tweede fase bij aardrijkskunde. Promotores: Prof. dr. K. Stokking, & Prof. dr. G. Kanselaar. (ISBN: 90-393-3846-9). (Book in pdf)

Bakker, A. (2004, 24 mei). Design research in statistics education. On symmbolizing and computer tools. Promotores: Prof. dr. K. Gravemeijer, Prof. dr. G. Kanselaar, & Prof. dr. J. de Lange. NWO-grant 575-36-003B. Uitgave: Utrecht: CD-beta Press nr. 50-2004. (ISBN 90-73346-58-4). (Book in pdf)

Lankhuijzen, E.S.K. (2002, 24 mei) Learning in a self-managed management career. The relation between managers' HRD-patterns, psychological career contracts ans mobility perspectives. Promotoren: Prof. dr. J.G.L. Thijssen, Prof. dr. G. Kanselaar, copromotor: Dr. J.A. de Jong. (Book in pdf)

Boxtel, C.A.M. (2000, 3 mei) Collaborative Concept Learning; Collaborative learning tasks, student interaction and the learning of physics concepts. Promotor: Prof. dr. G. Kanselaar, copromotor: Dr. J.L. van der Linden. (Book in pdf)
Bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie, Erasmus Universiteit Rotterdam (1 juli 2008)vanwege Erfgoed Nederland en de Vereniging Trustfonds EUR; Hoogleraar Vakdidactiek, in het bijzonder van geschiedenisonderwijs aan de Universiteit van Amsterdam sinds 2014.

Veerman, A.L. (2000, 26 mei) Computer supported Collaborative Learning through Argumentation. Promotor: Prof. dr. G. Kanselaar, copromotor: Dr. J. Andriessen. (Book in pdf)

Linden, J. van der (1998, 27 mei) Computergestuurd Spellingonderwijs. Proefschrift Utrecht. Promotores: Prof. dr. E.H.F. de Haan en Prof. dr. G. Kanselaar, copromotor: Dr. E.M.H. Assink.

Erkens, G. (1997, 28 mei) CoŲperatief probleemoplossen met computers in het onderwijs. Het modelleren van coŲperatieve dialogen voor de ontwikkeling van intelligente onderwijssystemen. Proefschrift Utrecht, vakgroep onderwijskunde. Promotor: Prof. dr. G. Kanselaar, copromotor: Dr. J.L. van der Linden

Bakker, C., (1994, 17 juni) Media in het godsdienstonderwijs. Een onderzoek naar de betekenis van de informatietechnologie voor het godsdienstonderwijs op scholen voor voortgezetonderwijs. Promotoren: Prof. dr. T. Andree en Prof. dr. G. Kanselaar
Hoogleraar Didactiek van Levensbeschouwelijke Vorming (2003-heden)

Deursen, P. van (1994, 18 maart) Tekstbestudering met analogieŽn. Effecten van zelf-gegenereerde en gepresenteerde analogieŽn op de verwerking van tekstinformatie. Promotor: Prof. dr. G. Kanselaar, copromotor: Dr. C. Boonman

Veen, W., (1994, 10 juni) Computerondersteunde docenten. De rol van de docent bij invoering van computers in de klaspraktijk. Promotoren: Prof. dr. J.S. ten Brinke en Prof. dr. G. Kanselaar
Hoogleraar educatie en technologie aan de TU Delft sinds 2000.

Andriessen, J.E.B., (1991, 22 november)  Minimal strategies for coherent text production- (type A). Promotoren: Prof. dr. G. Kanselaar en Prof. dr. J.J. Elshout, co-promotor: Dr. J.H. Boonman. Utrecht.